registracia ubytovacieho zariadenia telefonický kontakt na nás

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní registračného, rezervačného a kontaktného formulára na portáli www.UbytujSa.sk poskytujete vaše osobné údaje alebo údaje o vašej spoločnosti. Spoločnosť ActivIT, s.r.o. si uvedomuje dôvernosť poskytnutých informácii a cení si vaše osobné údaje. Prehlásenie spoločnosti ActivIT, s.r.o. o nakladaní s dôvernými informáciami: informácie, ktoré nám budú poskytnuté prostredníctvom registračných alebo iných formulárov na portáli www.UbytujSa.sk použijeme na to, aby sme vás mohli zaregistrovať na portál www.UbytujSa.sk, zasielať vám aktuálne informácie o našich službách, alebo sprostredkovať ubytovacím zariadeniam váš záujem o ubytovanie.Tieto údaje slúžia výlučne pre potrebu spoločnosti ActivIT, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím stranám ani organizáciám. Osoby poskytujúce osobné údaje berú na vedomie, že na požiadanie spoločnosť ActivIT, s.r.o. zlikviduje všetky písomnosti žiadateľa a zverejnené informácie kedykoľvek po písomnom požiadaní (ak nie je v zmluve uvedené inak). Spoločnosť ActivIT, s.r.o. využíva na zabezpečenie a ochranu osobných údajov najmodernejšie technológie.

Undefined