registracia ubytovacieho zariadenia telefonický kontakt na nás

Nahlásenie nesprávnej informácie

Z používateľov, ktorí nahlásia chybné údaje v pravidelných intervaloch žrebujeme, pričom víťaz má možnosť získať pobyt v jednom z našich partnerských zariadení.

Prosíme, popíšte podrobne chybné alebo nepresné údaje, aby sme ich vedeli opraviť čo najskôr. Ďakujeme.